تبلیغات
جزوه کل درس های پایه ها - نمونه سئوالات وپاسخ درس علوم ترم دوم کلاس های دوم راهنمایی خرداد سال 1388

جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

صفحه اول سوالات ترم دوم  سال دوم راهنمایی
درس علوم 
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه اول سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه دوم سوالات ترم دوم  سال دوم راهنمایی
درس علوم 
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه دوم سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه سوم سوالات ترم دوم  سال دوم راهنمایی
درس علوم 
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه سوم سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری: 31/2/1388

صفحه اول پاسخ نامه ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری:6/3/1388

صفحه اول پاسخ نامه ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری:6/3/1388

صفحه دوم  پاسخ نامه ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری:6/3/1388

صفحه دوم پاسخ نامه ترم دوم سال دوم راهنمایی
درس علوم
تاریخ برگزاری:6/3/1388