وزن مغز انسان بالغ، حدود 6/1 کیلوگرم است.

1- وزن مغز انسان بالغ، حدود 6/1 کیلوگرم است.
2- وزن مغز گوریل حدود 600 گرم است .
گوریل
3- وزن مغز فیل یک هزارم وزن بدن اوست.
فیل
4- وزن یک نهنگ آبی تقریبا 25 برابر وزن یک فیل است، ولی مغزش فقط 2 برابر مغز فیل وزن دارد (تقریباً 10 کیلوگرم).
نهنگ آبی
5- وزن مغز یک سگ حدود 185 گرم، وزن مغز گربه حدود 30گرم، وزن مغز اسب حدود 620 گرم است.
سگ
6- وزن افراد عادی 40 برابر وزن مغزشان است.
7- وزن ماهی روغنی 000/5 برابر وزن مغزش است.
8- وزن مغز سوسمار تندری 38 تنی (برونتوساروس) فقط حدود نیم کیلوگرم بوده است. بنابراین عجیب نیست که نسل دایناسورها از زمین بر افتاده است.
9- حجم مغز در جمجمه مردان امروزی در حدود 300/1 سانتی‏متر مکعب است. حجم مغز انسان جاوه (پیتکانتروپوس ارکتوس) فقط 900 سانتی‏متر مکعب بوده است.
تنظیم: بخش کودک و نوجوان