مقدمه                             

طب سوزنی یا اکوپانکچرکه به زبان چینی به ان جن جیو گفته میشود روشی است که با  فرو کردن سوزن های بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن باعث تسکین درد یادرمان مشکل خاصی از بیمار می شود.براساس تئوری طب سوزنی این نقاط خاص بر روی مرید ین هایی قرار دارند که یک نوع انرزی حیاتی به نام چی در انها جریان دارند گرچه از اواخر قرن بیستم میلادی بر روی طب سوزنی تحقیقات علمی زیادی صورت گرفته است اما هنوزنحوه اثر آن به درستی مشخص نشده است وبحث های زیادی در مورد ان بین دانشمندان در جریان است گزارش هایی که از اطراف سازمان بهداشتی جهانی مرکز ملی طب مکمل آمریکا و انجمن پزشکی ایالات متحده آمریکا اعلان شده است همگی از موثر بودن طب سوزنی در در مان بسیاری از بیماریها حکایتمی کنند . یک توافق کلی بین دانشمندان وجود دارد که همگی انها معتقدند که طب سوزنی اگر از طرف یک متخصص طب سوزنی انجام شود و سوزنهای استریل مورد استفاده قرار گیرند روش بی خطری در درمان بیماریها می باشد                                                                            

 

تاریخچه طب سوزنی                                                                              

 تاریخچه استفاده از طب سوزنی در کشور چین به عصرحجر باز میگرددکه در ان زمان از سنگهایی نوک تیز به نام  بیان شی استفاده مشد سوزن های سنگی طب سوزنی مربوط به پنج هزار سالپیش توسط باستان شناسان در کشور چین کشف شده است اولین کتاب چینی که دران در مورد طب سوزنی بحث شده استکتاب طب داخلی کلاسیک امپراطور زرد می باشد که در2300سال پیش نوشته  شده است .در این کتاب از انواع سوزن های فلزی مریدین ها ونقاط خاص بر روی انها انواع روش های فروکردن سوزن در بدن وانواع مختلف بیماریهایی که می توان با استفاده از طب سوزنی انها را درمان نمود بحث شده است

 

تئوری طب سوزنی                                                                                 

طب سنتی چین چندین هزار سال قدمت دارد بر اساس طب سنتی چین سلامت یک فرد وضیعتی است که به علت تعادل یین ویانگ در بدن برقرار شده است با استفاده از طب سوزنی جریان چی و خون در بدن تنظیم شده و هر جایی از بدن که کمبودی از انها وجود داشته باشد تقویت شده وهر جاییکه زیادی انها وجود داشته باشد کاهش می یابند همچنین در جاهایی از بدن که جریان ازاد چی دچار رکورد و انسداد شده باشد برطرف می گردد طب سنتی چین به بدن انسان به عنوان یک کل نگاه می کند که چندین سیستم عملکردی در ان در گیر هستند .چینی ها  به این سیستم ها اصطلاحا زانگ فو می گویند که زانگ به معنای اعضای توپر بدن (مثل کبدو کلیه) وفو به معنای اعضای تو خالی بدن( مثل معده وروده ها) میباشد از نظر طب سنتی چین همگانی بیماری ایجاد می شود که تعادل بین ئین یانگ چی وخون به هم خورده باشد با اصلاح نمودن یک یا چند سیستم عملکردی از طریق استفاده از سوزن فشار حرارت و یا چیزهای دیگر در نقاط خاص و حساسی از بدن که به انها نقاط طب سوزنی گفته میشود تعادل از دست رفته دوباره به دست می اید وبیماری درمان میشود

 

 

مریدین ها ونقاط طب سوزنی                                                                       

اکثر نقاطی که در طب سوزنی از انها برای درمان بیماریها استفاده می شوند بر روی دوازده مریدین اصلی ودو مریدین دیگر از هشت مریدین اکسترا ( به نامهای دو ورن ) قرار دارند که مجموع 14 مریدین را تشکیل می دهند که مسیرهایی هستند که جریان چی در انها برقرار است دوازده مریدین اصلی که منطبق بر سیستم های عملکردی شان هستند عبارتند از ریه روده بزرگ معده طحال قلب رودهکوچک مثانه کلیه پریکارد سان جیائو کیسه صفرا وکبد این دوازده مریدین بطور عمودی د. طرفه وقرینه در بدن قرار دارند و هر کدام از این مریدین ها بطور داخلی بایکی از دوازده ارگان زانگ فو مرتبط میباشد بنابراین شش مریدین یانگ وشش مریدین ئین در بدندارد به عبارت دیگر سه مریدین یین وسه مریدین یانگ در هردست وسه مریدین یین وسه مریدین یانگ در هرپا وجود دارد