تعداد بازدید : 487  
تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392

1)        حسود كیست ؟

حسود كسی است از دیدن نعمت های خدا در دست دیگران ناراحت می شود و آرزو می كند آن نعمت ها هر چه زودتر از بین بروند

2)       شخص حسود در دیگاه دیگران و خدا چگونه هستند ؟

باعث رنجش  اطافیان و خشم خدا را نیز برانگیخته و از رحمت الهی دور می شوند   

3)         حسادت  چیست ؟ و چه تفاوتی با غبطه دارد ؟

روحیه ناپسندی است كه شخص آرزو می كند آنچه دیگران دارند از دستشان برود – در غبطه از خدا می خواهیم تا ما نیز آن را بدست آوریم .

4)         سخن امام صادق (ع) در باره حسدرا بنویسید .

حسد ایمان را می خورد همان طور كه آتش هیزم را می خورد .

5)         راه های درمان بیماری حسادت را توضیح دهید .

   گام اول این است كه به نعمت هایی كه خدا به او داده بیشتر توجه كند  - گام دوم این است كه با خود بیندیشد نابودی دیگران چه سودی برای خود او خواهد داشت  - گام سوم این است كه  نیكی به دیگران افزایش دهیم .

6)        وقتی شخص حسود می بیند یكی از دوستانش جایزه می گیرد چه می كند .

با ناراحتی او را جلوی دیگران خراب می كند

7)        نا امیدی چیست ؟

حالتی است كه معمولا پس از شكست در كارها یا از دست دادن برخی نعمت ها و سرمایه ها به سراغ انسان می آید .

8)        دوراه اصلی غلبه بر ناامیدی را بیان كنید .

یاد و توكل به خدا  - پایداری و جدیت 

9)         چرا مومن در برابر مشكلات صبور است ؟

زیرا هریك ازمشكلات زندگی را  در حقیقت امتحانی از جانب خدا می داند .

10)     آیه (( ومن یتوكل علی الله فهو حسبه )) را ترجمه كنید .

و هركس بر خدا توكل كند او برایش كافی است .