جزوه کل درس های پایه ها

رسیدن امتحنات خرداد ماه را به دانش آموزان تبریک میگوئیم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s4.picofile.com/file/7992825371/مطالعات_جغرافی.pdf.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s2.picofile.com/file/7992822896/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.pdf.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s4.picofile.com/file/7992817311/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s2.picofile.com/file/7992813545/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s4.picofile.com/file/7992810749/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7.pdf.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s1.picofile.com/file/7992795913/saveFile.pdf.html


دوستان عزیز از این پس همه ی مقالات فروشی است و همه ی مقالات به قیمت 10000 هزار تومان می باشد
ما همه ی 10 بانک دارای پرداخت عضو شتاب را در وبلاگ فراهم کردیم
از این پس خرید مقاله خود را در بخش امکانات می توانید روی اتصال به در گاه پرداخت کلیک کنید و جزوه خود را خریداری کنید

با تشکر مدیریت وبلاگ


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s2.picofile.com/file/7990675157/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s2.picofile.com/file/7990672575/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%88_%D9%81%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s1.picofile.com/file/7990668709/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7.pptx.html


برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید
http://s2.picofile.com/file/7990666983/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D9%88_%D9%81%D9%86.pptx.html